UVJETI POSLOVANJA

Prodavatelj je obrt PERLET, Rebar 25, 10 000 Zagreb a kupac je osoba koja naručuje proizvode ponuđene na stranici te izvršava plaćanje internet bankarstvom (e-bankingom) ili
općom uplatnicom. Smatra se da ste upoznati i  suglasni s ovim općim uvjetima, u suprotnom obrt PERLET se oslobađa svake odgovornosti.

NARUDŽBA

Narudžbe možete ostvariti:

  • putem naše web trgovine www.perlet.hr
  • putem naše facebook stranice PERLET
  • emailom na info@perlet.hr
  • putem našeg Instagram profila: perlet__

 

Narudžba putem web trgovine

Kupac naručuje proizvod ili proizvode na način da popuni narudžbu u za to predviđenim obrascima – označavanjem određenog proizvoda, spremanjem istog u košaricu, potvrdom i slanjem narudžbe. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac izvrši uplatu na temelju podataka koje emailom zaprimi od prodavatelja. Troškovi dostave nisu uračunati u cijenu proizvoda. Narudžba putem facebooka, Instagrama i email-a treba sadržavati:

  • naziv artikla, link ili sliku
  • količinu koju naručujete
  • podatke ( ime i prezime, adresu, poštanski broj i mjesto, broj mobitela, e-mail adresu)

 

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PERLET- obrt za proizvodnju nakita i usluge. – Pravila zaštite osobnih podataka

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: „Pravila“), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s  obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

 

Naše temeljno načelo je privatnost kupaca i zaštita osobnih podataka. Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

-ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno

-vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene

-ne čuvamo vaše podatke ako više nije potrebno ili ako za isto više ne postoji pravni temelj

-nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke

-pristup vašim podacima ne dajemo trećim stranama bez vašeg znanja

-ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka radi izrade vašeg profila, radi analize niti radi predviđanja vaših osobnih sklonosti i ponašanja

-Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU

-osiguravamo da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati naša Pravila i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da ova Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u našem društvu ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem e-mail adrese: info@perlet.hr

 

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom narudžbe, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

Tko smo mi?

 

Obrt PERLET sa sjedištem u Zagrebu, Rebar 25, Hrvatska, OIB: 63701902688 MBO: 97664405 , osnovan je radi izrade nakita, obavljanja ostalih djelatnosti i pružanja usluga u okviru svog predmeta poslovanja.

Obrt PERLET nastupa u odnosu na osobne podatke Vas kao kupaca i potencijanih kupaca usluga i proizvoda u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka, te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka.

 

Koje podatke obrađujemo?

 

Kada šaljete bilo koju vrstu upita putem naše web stranice, prikupljamo vaše ime i prezime i  podatke za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona). Naša web stranica ne prikuplja kolačiće treće strane niti bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

Prilikom narudžbe naših proizvoda na www.perlet.hr , obrt PERLET će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

U koju svrhu PERLET prikuplja i obrađuje osobne podatke?

PERLET prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.perlet.hr u svrhu  realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora

PERLET prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.
PERLET ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.perlet.hr. Niti jedan dio internetske stranice www.perlet.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Osobni podaci se prikupljaju temeljem vaše pojedinačne i nedvojbene privole dane slobodnom voljom u jasno naznačenu svrhu prikupljanja podataka.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.perlet.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupovine (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

S kojim primateljima PERLET dijeli osobne podatke?  

PERLET neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

PERLET će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima PERLET surađuje te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

a)      Pravo na pristup podacima

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od obrta PERLET cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu: info@perlet.hr

b)      Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

c)       Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@perlet.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama.

d)      Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

e)        Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

f)      Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

g)      Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtjevati:

-elektronskim putem na e-mail adresu: info@perlet.hr

-pisanim putem na adresu PERLET, Rebar 25, 10000 Zagreb.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

 Izvor vaših prikupljenih podataka

Osobne podatke koje o vama obrađujemo prikupljamo u prvom redu izravno od vas.

Unaprjeđenje ovih pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Pravila objavljena su 24. svibnja 2018. godine